NOVETATS

Publicat al Diumenge, 25 de setembre de 2022

L’Espurna i el Full Diocesà només per subscripció
Avui és el darrer dia que trobareu el Full Diocesà i l’Espurna al cancell de l’església. A
partir de diumenge vinent només els rebreu els qui els heu demanat. Amb cadascun
dels subscriptors acordarem la manera de fer-los-el arribar, un o / i l’altre.
Ens ha empès a fer aquest canvi la inseguretat de poder repartir tots els exemplars
disponibles cada setmana i així evitar d’haver-los de llençar i fer malbé el paper, que
cada vegada té un cost més elevat, i tot el que s’ha invertit en l’edició i que la
Parròquia ha de pagar.
Sempre, però, tots els qui vulgueu, podeu accedir telemàticament a l’Espurna a
través del web de la Parròquia (parroquiadecentelles.cat) i al Full Diocesà
(bisbatvic.org).
Refem també la llista que havíem elaborat durant la pandèmia per enviar l’Espurna, a
qui la volgués rebre via WhatsApp. Esperem doncs, poder atendre tothom qui ho
vulgui, com fins ara, i no deixar ningú sense la informació que ens arriba a través
d’aquests dos mitjans. Moltes gràcies a tothom.