NOTA de la Secretaria de la Conferència Episcopal Tarraconense

Publicat al Dissabte, 26 de setembre de 2015

Els Bisbes de Catalunya es ratifiquen que no correspon a l’Església proposar una opció concreta, però sí que defensen la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat de les persones i dels pobles, i que recerquin amb constància la pau, la solidaritat i la justícia.

L’episcopat català mai ha volgut fer una valoració moral de l’independentisme o de les diferents opcions polítiques sobre la relació amb Espanya que concorren en les eleccions. En la nota de la setmana passada van expressar “el nostre respecte per la legítima diversitat d’opcions que se sotmetran a votació” i van repetir alguns criteris generals de convivència i de respecte als drets de les persones que ha de tenir present qualsevol opció.