Moviment parroquial de l’any 2016

Publicat al Dilluns, 2 de gener de 2017

Baptismes 21, 8 nenes i 13 nens 

Confirmacions 8, 6 noies i 2 nois

Enterraments 56, 27 dones i 29 homes 

Matrimonis a la parròquia, 0

Primeres comunions a la parròquia 23, 12 nenes i 11 nens