Moviment parroquial de l’any 2013

Publicat al Dissabte, 4 de gener de 2014

Baptismes 13, 7 nenes i 6 nens

Enterraments 62, 28 dones i 34 homes

Confirmacions 20, 8 noies i 12 nois

Matrimonis a la parròquia cap