MOVIMENT PARROQUIAL 2022

Publicat al Dissabte, 31 de desembre de 2022

Bateigs: : 10, 5 nenes i 5 nens
Primeres Comunions: 12, 5 nenes i 7 nens
Confirmacions: 1 noi
Matrimonis: 1 a la Capella Sant Antoni
Enterraments: 59, 32 homes i 27 dones