MOVIMENT PARROQUIAL 2019

Publicat al Dimarts, 7 de gener de 2020

Baptismes 9, 4 nenes i 5 nens
Enterraments 57, 32 dones i 25 homes
Primeres comunions a la parròquia 30, 17 nenes i 13 nens
Matrimonis a la parròquia cap