MOVIMENT PARROQUIAL 2018

Publicat al Diumenge, 6 de gener de 2019

Baptismes 8, 3 nenes i 5 nens
Confirmacions 4, 3 noies i 1 noi
Primeres comunions a la parròquia 20, 6 nenes i 14 nens
Matrimonis a la parròquia, 1
Enterraments 65, 30 dones i 35 homes