MOVIMENT PARROQUIAL 2017

Publicat al Diumenge, 7 de gener de 2018

Moviment Parroquial 2017

Baptismes 12, 5 nenes i 6 nens i 1 adult.
Confirmacions 1 adult
Enterraments 82, 44 dones i 38 homes
Matrimonis a la parròquia, 1
Primeres comunions a la parròquia 12, 6 nenes i 5 nens i 1 adult