MISSA FAMILIAR

Publicat al Dissabte, 24 d'octubre de 2020

No volem deixar perdre la Missa Familiar que ja fa anys anem celebrant a la nostra parròquia, especialment pensada per ajudar als pares que volen iniciar els seus fills a la celebració de l’eucaristia. Aquest any, però. la situació sanitària ens demana adaptar-la a les condicions del moment.
Tenia tot el sentit que aquesta missa fos participada per tota la comunitat i, per tant, celebrada en el mateix horari de l’eucaristia dominical. Això permetia fer arribar a tothom l’escalf de la participació dels petits i dels pares i catequistes. Ara ens ho perdrem, perquè farem la missa familiar per als pares i nens de catequesi a una hora diferent de la que celebrem el diumenge a les 11 del matí. Per dues raons: evitar que els nens i nenes estiguin en contacte amb les persones grans, majoritàries a la celebració del diumenge, i preservar l’aforament, que com veieu va variant, i no trobar-nos un dia sense espai per a tothom. Això ha fet que els pares puguin triar l’hora que els va millor i han escollit majoritàriament el diumenge a les 12 del migdia, Mirarem de mantenir la freqüència mensual i la primera serà el diumenge dia 8 de novembre a les 12 del migdia.
Abans de fer aquest canvi n’hem parlat amb les famílies que han inscrit els petits a la catequesi amb el compromís també de ser-hi presents i fer de la celebració de a missa un element més de la catequesi de preparació a la Comunió.