Mes del Sagrat Cor

Publicat al Dissabte, 24 de maig de 2014

Rosari i Mes de Maria a la capella del Socós a les 7 de la tarda cada dia del mes de juny

Sagrat Cor