MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT PASTORAL CURS 2018-2019

Publicat al Diumenge, 1 de setembre de 2019

Per primera vegada recollim en una publicació la Memòria de l’activitat pastoral del curs a la nostra Parròquia. Us la presentem avui perquè la llegiu i en feu difusió, ja que respon a l’objectiu que el Consell Pastoral s’havia marcat per al curs que acabem: Que la parròquia s’obri més al poble, i s’hi faci present, més enllà dels qui habitualment participen de les activitats parroquials. Per això us convidem a fer-la arribar a aquelles famílies que cregueu que els pot anar bé conèixer-la. N’estem contents, encara que la seva publicació no afegeixi ni resti res al treball que s’està portant a terme, però en deixa constància escrita i ens fa veure l’esforç i la generositat de tantes persones i les moltes hores de dedicació dels 171 voluntaris habituals en els diferents grups i serveis de la parròquia. És clar que alguns fan més d’un servei, però també hi ha qui, sense constar com a voluntari en cap grup, col•labora estretament i assídua en l’acció pastoral i evangelitzadora de la Parròquia. No és menys important el nombre de persones ateses directament o indirecta, així com les que ho són i no estan comptabilitzades específicament en cap grup.
Sense aquesta col·laboració la vida parroquial perdria força i la corresponsabilitat en sortiria afeblida. Sense tants col·laboradors l’acció del rector, que té encomanda la cura pastoral de la Parròquia es veuria molt empobrida i la dimensió comunitària i evangelitzadora se’n ressentirien enormement.
Val la pena doncs que ens n’alegrem i que ens ajudi a millorar i créixer en l’animació pastoral de casa nostra. A tothom, moltíssimes gràcies.