LES HUMITATS DE LA FAÇANA DE L’ESGLÈSIA

Publicat al Diumenge, 15 d'agost de 2021

Aquesta setmana s’ha realitzat la segona fase de la restauració de l’afectació de les humitats a la façana de l’església i a l’interior del temple: s’han retirat els estucats, arrebossats i enguixats alterats, per facilitar l’assecament de les parets. En una tercera fase s’aplicaran morters drenants i es refaran els estucats.
Aquest procés es realitza de forma lenta per assegurar l’assecat de les parts alterades.
Tal com vam informar en el seu moment, en la primera fase es va introduir un procés electrònic que inverteix la polaritat de les molècules d’aigua i atura el procés ascensional de la humitat. Esperem que el resultat final sigui satisfactori.