L’ASCENSIÓ DEL SENYOR

Publicat al Dissabte, 11 de maig de 2024

L’Església celebra avui, solemnitat de l’Ascensió del Senyor, la Jornada Mundial de les
Comunicacions Socials, enguany la 58a edició. Us oferim uns fragments del missatge del papa
Francesc amb motiu d’aquest esdeveniment, que porta per lema «Intel·ligència artificial i saviesa
del cor. Per una comunicació plenament humana».
L’evolució dels sistemes de l’anomenada intel·ligència artificial està modificant
radicalment la informació i la comunicació i, a través d’elles, alguns dels fonaments
de la convivència civil. És un canvi que afecta tothom, no sols els professionals.
No podem esperar la saviesa de les màquines. Encara que el concepte intel·ligència
artificial ha suplantat el més correcte utilitzat en la literatura científica, machine
learning, l’ús mateix de la paraula intel·ligència és enganyós. Sens dubte, les
màquines tenen una capacitat incommensurablement més gran que els humans per a
emmagatzemar dades i correlacionar-les entre si, però correspon a l’home, i només a
ell, desxifrar-ne el significat.
Del Missatge del Papa Francesc per aquesta Jornada