L’ALMONIA PENITENCIAL

Publicat al Diumenge, 18 de març de 2018

L’ALMOINA PENITENCIAL és un signe quaresmal solidaritat i expressió del compromís d’ajudar a refer la vida als necessitats. Això forma part de la vivència del cristià.
Durant la Quaresma se’ns proposa de destinar el fruit de les nostres privacions voluntàries com a almoina penitencial i dipositar-lo a la caixeta que porta aquesta etiqueta. Es troba situada entre la porta de pujar al cor i la Capella del Sant Crist. Moltes gràcies