L’ALMOINA PENITENCIAL

Publicat al Diumenge, 12 de març de 2017

L’Almoina Penitencial és un signe quaresmal de voler ser solidaris i expressió del  compromís d’ajudar a refer la vida als necessitats. Això forma part de la vivència del cristià.

Durant la Quaresma se’ns proposa de destinar el fruit de les nostres privacions voluntàries com a almoina penitencial i dipositar-lo a la caixeta que porta aquesta etiqueta. Es troba situada entre la porta de pujar al cor i la Capella del Sant Crist. Moltes gràcies.