La visita i la comunió als malalts

Publicat al Dissabte, 5 de setembre de 2015

“El Concili Provincial Tarraconense  exhorta a potenciar els grups de laics que dediquen una part del seu temps al doble objectiu de visitar els malalts i portar-los l’Eucaristia quan els preveres i diaques no poden fer-ho. (CPT 110 b)