LA PASQUA DEL MALALT

Publicat al Diumenge, 9 de maig de 2021

Avui que celebrem la PASQUA DEL MALALT transcrivim el que diuen els Bisbes de Catalunya en el Document ESPERIT, CAP ON GUIES LESNOSTRES ESGLÉSIES?, publicat en motiu dels 25 anys del Concili Provincial Tarraconense.
Els mesos de pandèmia han posat en evidència un àmbit on la pobresa es manifesta de manera més aguda: el món dels malalts. Els malalts de coronavirus han estat una viva imatge de Jesús crucificat, molts d’ells morts enmig de la solitud, sense la companyia de les persones estimades i sense la paraula consoladora de la fe i l’acció decisiva dels sagraments. D’altra banda, les seqüeles que el virus ha deixat en moltes persones, grans i joves, són importants, i les portaran tota la vida.
Entre els malalts, que han mort o han superat la malaltia, més de la meitat són ancians. A les residències o a casa, als
hospitals i als sociosanitaris, els ancians han estat colpits de manera greu, i això ens obliga a fer una reflexió profunda sobre com acompanyar-los, ja que sense ell no hi ha futur, guardians com són de la memòria i persones que susciten la misericòrdia i l’afecte. No podem deixar sols els malalts i els ancians, visquin on visquin, a casa o a les residències o hospitals. És una tasca de tota la comunitat cristiana. Europa és i serà, encara més en els pròxims anys, un continent d’ancians, i caldrà posar en pràctica l’amor de Jesús pels qui pateixen malalties o viuen la seva condició d’ancians.