LA NOSTRA CRISI ES DIU COVID-19

Publicat al Diumenge, 14 de novembre de 2021

D’aquí unes preguntes:
Sabrem aprofitar aquesta crisi en els diversos sectors on ens movem?
En què ha ajudat i en què ha dificultat les nostres celebracions i la nostra vida de parròquia?
L’hem aprofitada en la nostra litúrgia, la catequesi, la pregària personal i comunitària? I, a partir d’ara, com actuarem? Sabrem aprofitar el que hem après en aquest temps, per potenciar tot allò que afecta a la nostra vida de comunitat parroquial.
Esperem que sí. Entre tots ho farem!