La Mare de Déu del Socós

Publicat al Dilluns, 7 de setembre de 2015

Mare de Déu del SocósTan ficada dins la vila

en passar us diem un mot;                        

vostre cor a tots vigila                           

al distret i al que és devot.                      

En Vós trobem bona guia

la muller, el fill, l’espòs.  

Puix a us canta i obsequia

i en Vós troba dolç repòs:    

Mireu eixa vila pia,

Verge Santa del Socós.