La Festa Major

Publicat al Dissabte, 29 d'agost de 2015

Reliquiari Sant LlopDiversos actes aquesta setmana ens conviden a celebrar-la, però sobretot  el dimarts dia 1, festa de sant Llop, patró de Centelles. Dóna  motiu a la Festa i els centellencs hem d’estar contents que s’hagin mantingut les dues Festes Majors, la d’estiu i la d’hivern, a l’entorn dels dies dels seus  patrons Santa Coloma i Sant Llop. Als creients tenim el deure de celebrar-la especialment, lloant-los i participant a l’Eucaristia que se celebra en honor seu aquest dia. Sense deixar de participar en els altres actes lúdics i festius que tenen lloc tots aquests dies al nostre poble. La festa ens convida a la comunió amb els altres, a fer poble i a gaudir de les diverses activitats culturals, musicals i de tota mena  que aquests dies  s’hi porten a terme.

A tots: BONA FESTA MAJOR!