La comunió dominical als malalts

Publicat al Dissabte, 22 d'agost de 2015

La comunitat cristiana que prega  i celebra l’Eucaristia no oblida els malalts  o persones impedides que no poden assistir a la celebració. És el cas de  persones que estan ingressades  en hospitals o clíniques, residències o estan impedides a casa. Per això,  és bo i recomanable pregar per ells i facilitar-los la participació a la comunió eucarística.

El ritual de la Sagrada Comunió i del culte al misteri eucarístic fora de la missa preveu  que la comunió pugui ser distribuïda per laics, tant dins la missa com fora d’ella. Rebre la comunió els diumenges a casa o a la residència és un signe que la comunitat no els oblida  i prega per ells. Hi ha una vinculació  entre la comunitat  que el diumenge celebra l’Eucaristia  i les persones impedides que reben la comunió: és un digne d’unió i de comunió entre els membres de la comunitat cristiana.

Comissió de Litúrgia del Bisbat de Vic