La Celebració de la Unció dels malalts

Publicat al Dissabte, 14 de juny de 2014

Temps de Flors Girona 2014

Va tenir lloc el diumenge i dilluns passat. Gairebé 90 persones a l’església, a casa o a la residència Sant Gabriel van acostar-se a rebre el sagrament de la Unció dels malalts.

Aquest sagrament no és l’anunci de la mort, sinó que és un sagrament de Vida que ajuda als malalts i a les persones grans creients a viure cristianament aquesta etapa de la vida. Anima a superar el descoratjament provocat, a vegades, per la malaltia o la vellesa. Ens dóna la gràcia de l’Esperit Sant amb la qual som ajudats en la nostra salut i confortats per la confiança en Déu, més enllà de l’angoixa i el sofriment.

Senyor, no vinc pas a rebre el Sagrament de la Unció,
perquè em faci por la mort,
sinó perquè en aquesta etapa de la vida em cal un suplement de força per poder viure i estimar.
Feu-me la gràcia de viure plenament aquest temps
i el que Vós em voleu anar concedint.
Ajudeu-me a descobrir quina és la meva missió,
perquè la vida és com un arbre que dóna fruits propis a cada estació i no hi ha límits d’edat i d’amor.
Quan ja no tingui res més per donar-vos,
Senyor, tret de les limitacions i els sofriments del meu cos,
preneu-los també com a darrera garba de la vostra collita.