I NO HI POGUÉ FER CAP MIRACLE

Publicat al Dilluns, 9 de juliol de 2018

I no hi pogué fer cap miracle

Era a casa seva, al seu poble, amb la seva parentela … i no hi pogué fer cap miracle. I encara més: el sorprenia que no volguessin creure. Als més propers a Jesús, els costa de deixar-se tocar per Ell. Estan tan instal•lats en la seva mirada que no arriben a copsar el misteri que Jesús els mostra.
I és que, a vegades, els creients de tota la vida, ens fem la fe a la nostra mida i no deixem que Déu ens sorprengui. Ens fem tan nostre Jesús que ens costa acollir la seva iniciativa. En tenim prou amb el compliment estricte i ens oblidem de servar l’actitud amb que ens acostem a Ell.