HUMITATS A LA FAÇANA DE L’ESGLÈSIA

Publicat al Diumenge, 11 de juliol de 2021

Les humitats a la façana de l’església: Mirem de resoldre el problema d’humitats de capil•laritat, detectat ja fa temps, sobretot a la part esquerra de la façana de l’església i que ara ja es deixa veure a l’interior del temple. El diagnòstic que ha fet l’empresa especialitzada que hem contractat és que el mur absorbeix la humitat. L’aigua provinent del subsòl conté sals dissoltes i a mesura que s’evapora la humitat, les sals dissoltes cristal•litzen i degraden l’obra, l’arrebossat, el guix i la pintura. Tot plegat demana una actuació que hem començat. De moment, hem instal•lat un aparell que atura el procés ascensional de la humitat. Veurem els resultats i els podrem comparar amb els d’una altra parròquia del nostra bisbat que tracta aquest mateix problema. No som sols, ja ho veieu!.