GRAN PART DE L’ESGLÈSIA S’HAURÀ DE BASAR EN ELS LAICS

Publicat al Diumenge, 17 de març de 2024

Em fan pensar aquestes paraules del Bisbe electe de Girona, fins ara abat de Poblet, Octavi Vilà. I les crec realistes davant al situació que vivim a casa nostra i una mica arreu: la manca de vocacions al sacerdoci i a la vida religiosa, la celebració del Dia del Seminari que s’escau avui, quan els nostres seminaris son buits, l’opció del nostre bisbat, per exemple, d’anar a buscar a l’Àfrica o Amèrica capellans per a les nostres parròquies i la gran riquesa i aportació de molts laics que col·laboren i es fan responsables de diferents tasques i serveis a les nostres parròquies. Tasques no només de tipus administratiu, sinó també celebratiu i pastoral en molts bisbats.
S’està passant d’un capellà a cada parròquia a un sistema de comunitats cristianes amb preveres, i hi hauríem d’anar creixent, cuidant la formació d’aquestes comunitats , és clar, i donant responsabilitats i no només encarregant-los feines subsidiàries. Aquests dies, amb l’absència del rector a les tasques parroquials per motius de salut, això ha quedat palès a la nostra parròquia i hem d’agrair la responsabilitat i entrega de tots els qui han col·laborat perquè tot anés bé i no es notés aquesta absència, gràcies també a l’arxiprest i als mossens que han presidit les celebracions. Això mereix una valoració per veure com aquesta experiència viscuda aquest temps ens ha ajudat a avançar com a comunitat responsable i activa i en
quines coses podem millorar. Ho farem un cop haguem trobat la data, però ja des d’ara sentiu-vos-hi convidats tots, els que hi heu tingut un paper més actiu i els que ho heu viscut més com a receptors.