GRÀCIES PER TANT

Publicat al Diumenge, 6 de novembre de 2022

Aquest diumenge celebrem la Diada de Germanor. El dia de l’Església diocesana que té com objectiu: enfortir la consciència de pertinença a la comunitat parroquial i diocesana. I amb aquesta consciència també reforçar la convicció que depèn de cada un de nosaltres el seu sosteniment. Si volem ser una comunitat sense dependència econòmica, cosa que comporta les corresponents prestacions, cal que ens autofinancem per tal que l’Església es pugui sostenir amb els recursos que entre tots aportem.

Malgrat la imatge que molta gent té d’una Església rica, les parròquies som una realitat pobre i per més bé que gestionem els recursos, no sempre arribem a tot. Ens refiem només del que recollim en les col·lectes de les misses i els donatius pels seeis, però tots sabem que aquestes aportacions es van reduint cada any, ja sigui pel menor nombre de gent que hi assisteix, per no demanar els serveis que anys enrere necessitàvem o per la poca consciència de corresponsabilitat econòmica que tenim. Volem els mateixos serveis i ens els mereixem: calefacció, ornamentació, neteja, reparació del que es fa malbé… i no sempre pensem en el cost que això suposa i com ho sufragarem. Per posar un exemple d’aquest any: el cost de treure les humitats que feien malbé la façana de l’església parroquial ha estat de 13.371,55€. I tot això sense rebre cap subvenció ni cap ajuda de l Administració, tot i ser una actuació feta en un edifici que és patrimoni de Centelles i està al servei de tot el poble. I esperem que amb això haguem resolt el problema! És una despesa extraordinària -cada any n’hi ha alguna de nova- que hem de sumar a les habituals de cada més. Tenint present tot això potser seria bo que sortíssim de casa havent pensat quina aportació he de fer a l’Església i de quina manera he de respondre al servei que em dóna i al que rebo d’ella. És un exercici de llibertat i de responsabilitat i hem d’actuar en conseqüència. Sempre agraint l’esforç que fa la persona o la família que col·labora, amb el que pot, al sosteniment de l’Església. A tots moltes gràcies per tant!