Festa dels Sagrats Cors

Publicat al Dissabte, 1 de juny de 2013

construïnt el mónEns referim al Cor de Jesús i al Cor de la seva mare, Maria.

El cor com a símbol d’amor entre els cristians apareix ja en el segle X. Mirar el cor és mirar la persona per dintre. No es pot separar, ni entendre el Cor de Jesús, o el Cor de Maria aïllats de les seves persones. El cor vol dir l’interior de la persona, el cor expressa els sentiments i actituds de dintre la persona, per exemple: amor, tendresa, pau…

Així podem afirmar que quan diem: Cor de Jesús, Cor de Maria ens referim a com eren les persones de Jesús i de Maria i que ens revelen de manera visible com és Déu: Déu és pare i totes les persones són germanes. Conèixer els Sagrats Cors, llegir l’evangeli des del punt de vista del cor significa tenir un compromís per fer realitat el Regne de Déu; Regne de pau, veritat, justícia, perdó… És fer un món millor, un món com Déu vol que sigui.

Divendres dia 7 de juny: Festa del Cor de Jesús, i dissabte dia 8 de juny: Festa del Cor de Maria