Festa dels Sagrats Cors

Publicat al Dissabte, 21 de juny de 2014

sagrats corsEl mes de juny  és un temps dedicat, per la devoció popular, al Cor de Jesús. Aquesta devoció  s’arrela  en la necessitat de fer present el misteri de Déu en Jesucrist, de mostrar un cor que estima la humanitat.

El misteri de l’amor de Déu que es fa present en Jesús és un amor humà, solidari i acompanya  sempre  totes les persones. Perquè com diu Sant Bernat: “Déu sap que estimem amb un cor de carn i  Ell  es va fer carn.”

L’expressió màxima de l’amor de Jesús es manifesta a la creu, amb el costat traspassat per la llançada, per això la devoció al Cor de Jesús és la contemplació  del Traspassat que atreu la mirada dels ulls que ploren la mort del just, de l’innocent. Aquesta contemplació ens ajuda a sentir-nos germans d’aquelles persones que també tenen el cor traspassat per les injustícies i per totes aquelles que s’esforcen per fer present l’amor de Déu i treballen per la pau i la justícia.

Al peu de la creu hi ha Maria, amb el cor traspassat pel dolor de la mort del seu Fill. Simeó ho va profetitzar: “Una espasa de dolor  traspassarà el teu cor.”  Contemplar el Cor de María és estar com ella al costat del Traspassat.

Practicar la devoció al Cor de Jesús i al Cor  de Maria és contemplar-los, enriquint així la nostra pràctica cristiana. Per això aquesta devoció no queda reduïda al culte del temple, sinó que com el Bon Pastor surt a buscar l’ovella perduda, i no queda assegut esperant que torni. Es tracta de ser solidaris, de compartir el que som i tenim i anunciar amb les nostres obres l’amor de Déu.

Aquesta setmana celebrem: el dia 27 la solemnitat del Cor de Jesús. El dia 28 la festa del Cor de Maria.