Festa de Tots Sants

Publicat al Dissabte, 25 d'octubre de 2014

xiprerÉs dissabte vinent. Misses com el diumenge. A les 5 de la tarda al cementiri us convidem a la Pregària pels difunts. No deixem perdre el costum d’anar al cementiri i pregar pels difunts aquests dies, com tampoc hauríem d’oblidar-nos  d’oferir la missa en sufragi dels difunts en ocasió de l’aniversari o de l’onomàstica. La missa és la pregària més excel·lent, no l’hem de deixar perdre tampoc, ja que des d’antic els cristians han trobat en l’eucaristia el consol  i l’esperança com una manifestació de la fe pasqual.

També com cada any a les 11 del matí Missa a Sant Martí de Centelles. Diumenge dia 2 a les 11 Missa a Sant Miquel Sesperxes. Després de la missa pregària al cementiri.