EUCARISTIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES

Publicat al Diumenge, 9 d'octubre de 2022

L’evangeli d’avui ens mostra com Jesús dóna importància a l’agraïment. És el que avui volem fer les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors amb la celebració de l’Eucaristia.
A través del Bisbe de Vic Joan Perelló, arribaren l’any 1939, tres germanes fundadores: Sor Passió Dalmau, Sor Miquela Oliver y Sor Maria Lourdes Marimón.
La història explica que foren rebudes amb entusiasme i alegria. Es dedicaren a servir l’Església i el poble mitjançant l’educació i la catequesi, tot complint la missió de “Fer present l’amor de Déu manifestat en els cors humans de Jesús i de Maria”.
Missió que dia rere dia hem anat fent totes les germanes que hem viscut a Centelles, donant tot el que som i tenim. Seguint el desig i l’aspiració de la venerable Sor Mª Rafaela de tenir la casa oberta a tothom i “Fer el bé a les persones” imitant Jesús, com diu el llibre dels Fets dels Apòstols: “Va passar per aquest món fent el bé…” (Ac 10,38)
Fer el bé i ser com la llum que il·lumina a tots i totes, és el desig que hem tingut les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors, al llarg dels 83 anys de presència a Centelles.
Germanes Missioneres dels Sagrats Cors