ESTAT DE COMPTES

Publicat al Dissabte, 26 de febrer de 2022

COMPTES DE LA PARRÒQUIA 2021
Total ingressos 53.149,77€
Total despeses 32.778,16€
Resultat ordinari 20.371,61€

Noteu que aquest any no hi han hagut obres extraordinàries. D’aquí el resultat positiu. Ens ajudarà a les que hem de portar a terme aquest 2022.