ESPERIT DE LA VERITAT

Publicat al Diumenge, 19 de maig de 2013

Pentecosta_colomEsperit de la Veritat

Llum que m’il·lumines la ruta.

Et dono gràcies

per cada troballa de fe.

Fes que sigui fecund

el meu servei a la fe,

i condueix els qui em són confiats a la Veritat complerta

Hans Urs Von Batthasar

Foto: www.parroquiaesperitsant.org