ELS MINISTERIS LAÏCALS

Publicat al Dijous, 18 de gener de 2018

Els ministeris laïcals
Avui podeu llegir a les pàgines 4 i 5 del Full Diocesà una síntesi de la darrera carta pastoral del Bisbe Romà sobre els reptes de la nostra església diocesana en el moment present. I concretament a la pàgina 5 diu el següent sobre la missió dels preveres i dels laics:
Això demana suscitar, acompanyar i discernir ministeris laicals que participen d’aquesta cura pastoral. Certament que demana un compromís més gran de part dels pastors donar responsabilitat als laics en tasques que ells puguin desenvolupar, més que no pas tancar-se en un estèril «clericalisme» amarat de suspicàcies i protagonismes. Aprendre a donar responsabilitat vol dir també aprendre a fer seguiment periòdic de l’exercici d’aquesta responsabilitat donada; en cap cas no vol dir desentendre’s. Delegar vol dir també seguir, moderar, acompanyar.
Celebrem que el Bisbe Romà animi a les parròquies a comptar amb els ministeris laïcals i a donar responsabilitats als laics. Coincideix amb el que mirem de tirar endavant a la nostra parròquia, malgrat les reticències que trobem pel camí. Creure que tot ho han de fer els capellans és un error i per això ens dol el temps que hem perdut -deixant enrere passos que al nostre Bisbat ja s’havien donat- per voler retornar a una església més clerical que ara el mateix Bisbe Romà veu que no respon al moment que vivim. Donem-ne gràcies a Déu.