ELS CONSELLS PASTORALS PARROQUIALS

Publicat al Diumenge, 27 de gener de 2019

El Sr. Bisbe va publicar a finals de setembre els Estatuts marc per als Consells pastorals parroquials. El de nostre Consell Pastoral els començarà a treballar i comentar a la propera reunió que tindrà lloc demà dilluns.
Us transcrivim un fragment de la Presentació.
El meu desig és que en totes les parròquies de la diòcesi hi hagi Consell Pastoral Parroquial. Allà on no n’hi hagi, que se’n creïn, i on n’hi hagi, que es revitalitzin. La instauració i funcionament dels Consells Parroquials requereix un vot de confiança entre el rector i els fidels. No es tracta d’un equip tècnic que demani preparació específica en els seus membres. Es tracta d’un grup de treball que brolla de la consciència compartida que la comunitat cristiana sempre és com una família en què cadascú té el seu lloc i la seva responsabilitat i on l’escolta mútua és l’instrument perquè l’Esperit Sant actuï conduint l’Església. Allà on no sigui possible formar el Consell Pastoral Parroquial, és important citar la comunitat parroquial, de forma regular, per a informació, reflexió conjunta, intercanvi de parers i assumpció dels compromisos pastorals pertinents, mantenint viva la preocupació per evangelitzar els més allunyats