El testimoni dels infants

Publicat al Dissabte, 25 de gener de 2014

bungaAvui celebrem el dia de la infància missionera. I amb el lema “Els infants ajuden els infants” recordem com ells poden ser bons comunicadors de la seva experiència catequètica i creient, com d’una manera espontània poden comunicar als companys què fan a la catequesi, com celebren la seva fe en la missa familiar, com els pares i catequistes els acompanyen en la pregària o què els diu Jesús a l’evangeli.

Els ajuda a fer-ho la seva espontaneïtat, la seva frescor i senzillesa per comunicar als altres el que viuen. Però segurament fa falta també que això ho vegin i ho visquin no com quelcom subsidiari ni superficial, sinó important i que val la pena. Aquí hi té a veure el treball i l’exemple dels pares i dels que els acompanyem en aquest camí de la fe.

Sense pensar només en els països de missió, com abans ens feia pensar aquesta jornada, avui cal que els infants i els grans siguem missioners a casa nostra, al nostre poble, a la nostra escola, arreu on  som. Perquè el nostre és avui un país de missió.