El servei a la parròquia

Publicat al Dissabte, 4 de juliol de 2015

La parròquia –ja ho sabem- no és el rector, ni molt menys. La Parròquia som tots. I és entre tots que fem que tot rutlli i els diferents serveis que presta siguin  de profit per als qui s’acostin a cercar-los.

I tots els serveis són igualment importants: la neteja, l’ornamentació, l’ajuda a la litúrgia amb el cant, la música i la proclamació de la Paraula de Déu, l’atenció als malalts i ancians, l’ajuda als necessitats d’ací i de fora de la parròquia, la catequesi i la formació, l’economia, la participació en els consells i juntes parroquials, la difusió i comunicació etc, etc… Tots són importants i indispensables. I fan que una parròquia, en aquest cas la nostra,  tingui vida i funcioni. Des d’aquí agraïm la col·laboració de tots i totes.

El sopar de grups que fem cada any és un bon moment per intercanviar i per conèixer-nos més, però sobretot per adonar-nos que som molts i molt variats els que fem un servei a la parròquia i això palesa que és una comunitat viva i compromesa. Gràcies, moltes gràcies a tothom.!