DIMECRES DE CENDRA

Publicat al Dilluns, 15 de febrer de 2021

ENGUANY, EN LES CIRCUMSTANCIES PRESENTS, S’HAURÀ DE MODIFICAR LLEUGERAMENT EL RITU DE LA IMPOSICIÓ DE LA CENDRA
Comencem la Quaresma amb el Dimecres de cendra i la imposició de la mateixa que aquest any seguirà un ritus una mica diferent a causa de les mesures sanitàries que hem de tenir en compte.
La Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments ha publicat aquesta:
“Pronunciada l’oració de benedicció de les cendres i després d’aspergir-les, sense dir res, amb l’aigua beneïda, el prevere es dirigirà als presents, dient una sola vegada i per a tots els fidels la fórmula del Missal Romà: “Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli”.. Després, el prevere es netejarà les mans i es posarà la mascareta per protegir-se el nas i la boca. Posteriorment, imposarà la cendra a aquells que s’acostin a ell o, si és oportú, s’acostarà als fidels que estan drets, romanent al seu lloc. Així mateix, el prevere prendrà la cendra i la deixarà caure sobre el cap de cada un, sense dir res”.
Aprofitem aquesta celebració per disposar-nos a encetar aquest camí quaresmal que ens porti a la Pasqua amb una Vida nova, reflectida també en un millor benestar social, més salut i una relacions interpersonals més properes. Tant de bo!