Diada de Germanor

Publicat al Dissabte, 8 de novembre de 2014

La celebrem diumenge vinent amb la col·lecta extraordinària a totes les misses. Un bon moment per pensar quina és la col·laboració econòmica que cada un fa a l’església. Cada vegada hauríem de ser més responsables i conseqüents en aquest aspecte. No podem posar a la col·lecta els cèntims d’euro que em fan nosa o agafar el sobre i deixar-lo al banc sense res a dins o entregar-lo buit. Sí que ho podem fer, però no té massa sentit si som responsables i ens estimem l’església, encara que tingui fama  de ser rica. La nostra parròquia s’esforça per ser el màxim de transparent en el resultat de les col·lectes i el Full, cada setmana ho publiquem a l’Espurna, així com l’estat de comptes de cada any. Les despeses són importants i també us les exposem. Aquest any, com ja sabeu, estem treballant en l’adequació de la Sala Museu que suposarà una despesa important i properament esperem començar les obres de reforma del Centre Parroquial que significarà encara una major despesa. Això a més del dia a dia, la calefacció, les despeses ordinàries i de manteniment. Gràcies al Consell d’Economia i Patrimoni, aquesta tasca no recau exclusivament sobre el rector sinó que  es fa més parroquial i més qualificada.