DIADA DE GERMANOR 2019

Publicat al Dilluns, 11 de novembre de 2019

Un any més la Diada de Germanor ens convida a prendre consciència de la col·laboració que podem i hem d’aportar a l’Església des de la parròquia. És rellevant el compromís de tantes persones en els serveis i activitats que ofereix la nostra parròquia, com es va veure en la publicació de la memòria pastoral del curs passat i no ens podem estar de donar-vos-en gràcies. Molts d’aquest serveis demanen també un suport econòmic per poder-los portar a terme. D’aquí que en aquesta diada se’ns faci una crida especial a col•laborar econòmicament en el sosteniment de l’església per poder mantenir i ampliar les activitats pastorals que porta a terme i cuidar el manteniment dels espais on aquestes activitats es realitzen. Sabeu prou bé el que això costa, només tenint present el que suposen les vostres despeses familiars, doncs, la parròquia és una gran família… Sigueu-ne conscients. A tots, moltes gràcies.