DÉU TRINITAT

Publicat al Diumenge, 7 de juny de 2020

Trobem una petita comparança, que ens evoca la Trinitat: Pare, Fill i Esperit Sant.
La planta necessita el sol com a font de vida i direcció cap a on expandir el seu brancam. Déu Pare. La planta necessita una terra on arrelar i nodrir-se i sostenir-se per a créixer cap al Pare. Jesús és el pa de vida i la roca fonament. La planta necessita aigua que l’entendreixi i impulsi de la terra al cel i del cel al profund de la terra. L’Esperit hoste vivificador.
Cada persona a imatge divina podem ser sol, terra, aigua pels altres. Donadors de vida, suport dels febles i animadors dels temerosos. Pregària.cat.