DATES FORMACIÓ ADULTS

Publicat al Dimarts, 12 de setembre de 2017

4 d’octubre: Introducció als Pares de l’Església i als primers Pares, els apostòlics 8 de novembre: Els primers escrits: la Didajé i Climent de Roma
13 de desembre: Ignasi d’Antioquia i la teologia martirial
10 de gener: La primera teologia cristiana: Ireneu de Lió
7 de febrer: Tertul•lià i la teologia nordafricana
7 de març: Orígenes i la teologia bíblica
4 d’abril: La pau de Constantí i els concilis ecumènics. El monaquisme
2 de maig: El gran segle: Agustí d’Hipona