Corpus 2016: Practica la justícia, deixa la teva empremta

Publicat al Diumenge, 29 de maig de 2016

Amb aquest lema se’ns proposa fer la nostra ajuda a Càritas en aquesta festa tan senyalada. Avui col·lecta a totes les misses. Moltes gràcies.

practica la justica deixa la teva empremta