Consell Pastoral

Publicat al Dissabte, 29 d'octubre de 2016

Es va reunir dilluns passat i va acordar:

. Crear un “banc de voluntaris” que puguin afegir-se als que ja fan algun servei a la Parròquia, la metodologia per fer-lo possible i la posada en marxa.

. Ampliar la trobada programada de lectors a tots els altres grups de la Parròquia, preferentment un dissabte al matí, sense data concretada.

. Va dedicar un temps de la reunió a la preparació de l’Advent que comença el diumenge 27 de novembre.

. Va concretar més dates per projectar les pel·lícules: el divendres, 25 de novembre a les 9 del vespre i, la tercera cinta, a finals de desembre.

. A l’hora dels precs i preguntes es va demanar més coordinació entre els diversos grups.