COMPTES DE LA PARRÒQUIA

Publicat al Dilluns, 22 de gener de 2024

Comptes de la Parròquia . Any 2023
Total ingressos 70.457,43€
Total despeses 35.916,32€
Resultat ordinari 34.541,11€
Tingueu en compte: Una part dels ingressos de lloguer corresponen al 2022 però s’han cobrat
el 2023. Durant l’any 2023 no hi ha hagut despeses d’obres extraordinàries ni a la Parròquia
ni al Centre Parroquial. Calefacció: Només hi consten les despeses de gasoil del Centre Parroquial
perquè les de la Parròquia s’han pagat el gener del 2024. Això explica el superàvit obtingut.