COMPTES DE LA PARRÒQUIA. ANY 2022

Publicat al Diumenge, 5 de febrer de 2023

Total ingressos 48.658,00€
Total despeses 51.992,83€

Resultat ordinari -3.334,49€