Comptes de la Parròquia 2013

Publicat al Dissabte, 1 de febrer de 2014

Total despeses: 51.393,48 euros

Total ingressos: 47.796,93 euros

Saldo: -3.596,55 euros

Tot i que hem recollit menys en les col·lectes, els ingressos gairebé són els mateixos que l’any passat, cosa que hem d’agrair,  tenint en compte la situació econòmica que vivim.

Les despeses han augmentat  molt  degut a les obres extraordinàries que hem portat a terme aquest any. L’any passat aquesta partida no hi era. D’aquí el dèficit.

Us agraïm la vostra ajuda i continuem demanant-la, ja que amb això millorem els espais, paguem la calefacció, que suposa una forta despesa, i  podem mantenir el servei pastoral  i col·laborar al fons comú.diocesà.  A tots, moltes gràcies!