COL·LABORO AMB TU

Publicat al Dilluns, 14 de novembre de 2022

En contemplar el teu sepulcre buit, m’adono que:
Només Tu pot donar la fe. Però jo puc donar el meu testimoni.
Només Tu pot donar l’esperança.
Però jo puc tornar la confiança als meus germans.
Només Tu pot donar l’amor. Però jo puc ensenyar els altres a estimar.
Només Tu pot donar la pau. Però jo puc salvar la unió.
Només Tu pot donar la força. Però jo puc aixecar el desanimat.
Només Tu ets el camí. Però jo puc indicar-lo als altres.
Només Tu ets la vida. Però jo puc tornar als altres el desig de viure.
Només Tu pots fer l’impossible. Però jo puc fer el possible.
Només Tu ets suficient. Però prefereixes comptar amb mi.
Per això, em surt del cor: Gràcies!
Pregària d’un anònim que trobareu a Pregàries, al web de la nostra Parròquia