CELEBRACIÓ DE LA SETMANA SANTA

Publicat al Diumenge, 5 d'abril de 2020

Com que no podem trobar-nos a l’església en comunitat us podem oferir una pauta de celebració domèstica de la Setmana Santa i Vetlla Pasqual en família que ens ha arribat. Si hi esteu interessats ens la podeu demanar. Igualment al web del Bisbat de Vic, i a d’altres, trobareu múltiples elements per a la pregària i reflexió d’aquest dies i els horaris de les celebracions que, gràcies a la ràdio i la televisió, poden arribar a casa.