CATEQUESI EN FAMÍLIA

Publicat al Diumenge, 6 d'octubre de 2019

La família és el primer lloc on els fills han d’aprendre la vida de la fe. La millor escola de catequesi per als nens i nenes serà, doncs, que els pares visquin com a cristians adults i tinguin confiança en Déu. I ells confiaran en Déu com a Pare si han tingut l’experiència d’acollida, la tendresa i l’amor d’uns pares que els estimin i s’estimin.
( Del llibre de Catequesi Familiar )