Catecumenat:

Publicat al Dilluns, 17 d'abril de 2017

Després de dos anys d’acompanyament en Diego Toledo Fernández ha rebut els sagraments del Baptisme, la Confirmació i l’Eucaristia durant la Vetlla Pasqual. Enhorabona i benvingut a la comunitat parroquial de Centelles.